Aproin Digital 180 / Rehabilitación e ampliación de edificio para dúas vivendas  

Rehabilitación e ampliación de edificio para dúas vivendas dúplex e garaxe. Vigo

Por tratarse dun perfecto exercicio de incorporación da contemporaneidade arquitectónica nunha rehabilitación situada nun ámbito de especial protección.

Arquitecto
Javier Couto Granja

Rehabilitación e ampliación de edificio de vivendas dúplex e garaxe no casco vello de Vigo.